Elgarissa

Klacz Elgarissa - o. Esculap, Champion Polski, m. Elgazina